Tinnitus massage

De combinatie van ontspanningstechnieken en speciale accu drukpuntmassage kan een synergetisch effect hebben op het verminderen van tinnitusklachten

Voor wie is deze tinnitus massage?

Tinnitusmassage is specifiek bedoeld voor mensen die lijden aan tinnitus, een aandoening waarbij een persoon een constant geluid in het oor of de oren hoort, zoals rinkelen, suizen, fluiten of piepen, zonder dat er een externe bron is. Deze massage kan nuttig zijn voor mensen die symptomen van tinnitus ervaren en op zoek zijn naar verlichting van de symptomen en het bevorderen van ontspanning en welzijn.

Wat mag je verwachten?

Het is belangrijk op te merken dat tinnitusmassage geen behandeling is voor tinnitus zelf, maar eerder een complementaire benadering om de symptomen te helpen beheren. Het kan worden aangeboden als een aanvullende therapie naast reguliere behandelingen die gericht zijn op de onderliggende oorzaak van tinnitus. Als iemand tinnitus ervaart, is het altijd raadzaam om een medisch professional te raadplegen voor een juiste diagnose en behandelplan.

Uit onderzoek is gebleken dat een combinatie van therapieën het beste werkt. Hierbij worden cognitieve gedragstherapieAcceptance and Commitment Therapie ACT, elementen uit de Tinnitus Retraining Therapie, psycho-educatie, uitleg over het achterliggende neurofysiologisch model, counseling, aanpak van angstklachten, groepstherapie, blootstelling, stressvermindering, mind-fullness en ontspanningsoefeningen ingezet. Op grond van de aard en ernst van klachten van iedere individuele patiënt zal de behandelaar een keuze maken uit de diverse onderdelen. Wanneer emotionele problematiek een rol speelt en de tinnitus in stand houdt, is het zinvol ook daarmee aan de slag te gaan.

Massagetherapie ter aanvulling

Massagetherapie voor de behandeling van tinnitus is gebaseerd op een holistische benadering en is gericht op ontspanning en speciale accu drukpunten. We baseren ons in bijzonder op het cognitieve model van tinnitus en hyperacusis, zoals beschreven in het artikel “A Cognitive Model of Tinnitus and Hyperacusis; A Clinical Tool for Patient Information, Appeasement and Assessment.” (bron: International Tinnitus Journal. 2010;16(1):66-72.) Volgens het cognitieve model speelt ontspanning een cruciale rol bij het verminderen van de symptomen van tinnitus en hyperacusis. Ontspanning helpt de cliënt om de aandacht af te leiden van de tinnitusgeluiden en het cognitieve proces van aandacht en perceptie te veranderen. Massage is een uitstekende manier om ontspanning te bevorderen en stress te verminderen, wat op zijn beurt kan helpen bij het verminderen van tinnitusklachten.

Bij deze massagetherapie worden speciale accu drukpunten gebruikt, die volgens de traditionele oosterse geneeskunde in verband staan met het gehoor en het zenuwstelsel. Door deze drukpunten voorzichtig te stimuleren, kan de energiestroom in het lichaam worden hersteld en kunnen eventuele blokkades worden opgeheven. Dit kan helpen om de doorbloeding te verbeteren en de ontspanning verder te bevorderen.

De combinatie van ontspanningstechnieken en speciale accu drukpuntmassage kan een synergetisch effect hebben op het verminderen van tinnitusklachten. De massage helpt niet alleen om de aandacht af te leiden van de tinnitusgeluiden, maar bevordert ook een diepe staat van ontspanning, wat het zenuwstelsel kalmeert en stress vermindert. Het stimuleren van de accu drukpunten kan de doorbloeding verbeteren en helpen bij het vrijmaken van eventuele energieblokkades.

Hoewel massagetherapie een waardevolle aanvullende behandeling kan zijn voor tinnitus, is het belangrijk op te merken dat het geen vervanging is voor medisch advies en behandeling. Mensen met tinnitus worden altijd aangeraden om een gekwalificeerde professional te raadplegen voor een uitgebreide diagnose en behandeling. Massagetherapie kan echter een positieve bijdrage leveren aan het beheer van tinnitus en het bevorderen van algehele ontspanning en welzijn.

Te verwachten effect

De wetenschap heeft verschillende studies uitgevoerd naar de effectiviteit van ontspanningsmassage en acupressuur bij de behandeling van tinnitus. Hoewel er enig veelbelovend onderzoek is gedaan, zijn de resultaten nog niet eenduidig en is er meer onderzoek nodig om definitieve conclusies te trekken.

Wat betreft ontspanningsmassage, zijn er studies die vermelden dat het kan helpen bij het verminderen van stress en het bevorderen van ontspanning, wat op zijn beurt kan bijdragen aan het verminderen van tinnitusklachten. Een studie gepubliceerd in het Journal of Audiology and Otology (2016) toonde aan dat het gebruik van ontspanningsmassage de mate van tinnitusbeleving bij deelnemers met tinnitus verminderde. Echter, er zijn ook studies waarbij geen significant verschil werd gevonden in tinnitusklachten na ontspanningsmassage.

Wat betreft acupressuur, zijn er ook enkele studies die suggereren dat het effectief kan zijn bij de behandeling van tinnitus. Een systematische review van studies gepubliceerd in Complementary Therapies in Medicine (2015) vond dat acupressuur positieve effecten had op het verminderen van tinnitusklachten en het verbeteren van de levenskwaliteit bij mensen met tinnitus.

Al met al tonen deze onderzoeken aan dat ontspanningsmassage en acupressuur mogelijk enige voordelen kunnen bieden bij de behandeling van tinnitus. Het is echter belangrijk op te merken dat de resultaten nog niet eenduidig zijn en dat er meer goed ontworpen en gecontroleerde studies nodig zijn om de effectiviteit van deze behandelingen te bevestigen.

Samengevat: Tinnitus is een complexe aandoening. Mensen die leiden aan tinnitus zijn vaak op zoek naar verlichting van hun klachten en proberen daarbij van alles uit. Er is nog erg weinig onderzoek gedaan naar het mogelijke effect van massagetherapie bij tinnitus. We laten studies zien dat spanning en stress tinnitus sterk beïnvloeden. Massagetherapie zal zeker helpen spanning en stress te reduceren. Het is dus niet goed vooraf te zeggen welke effecten de massagebehandeling zal hebben. In ieder geval zal u een massage ervaren en met minder spanning en stress de salon verlaten. ……. en er is een redelijke kans dat uw tinnitus klachten daardoor (tijdelijk) verminderen.

Bij het overwegen van ontspanningsmassage en acupressuur als behandeling voor tinnitus, is het essentieel om dit te bespreken met een gekwalificeerde zorgverlener. Deze professional kan de individuele situatie beoordelen, medisch advies geven en de meest geschikte behandelingsopties aanbevelen.

Het is belangrijk om tinnitusbehandelingen te benaderen als een holistisch proces waarbij meerdere benaderingen kunnen worden gecombineerd om het welzijn van de persoon te bevorderen.